Zbliżające się święta skłaniają konsumentów do korzystania z szybkich i wygodnych sposobów zakupu potencjalnych prezentów. W tym czasie także przedsiębiorcy reklamują swoje towary bardziej agresywnie niż zwykle. Powszechną formą jest stosowanie tzw. sprzedaży lawinowej, wystawianie się na internetowych aukcjach i grupowe prezentacje. Każdy z wymienionych systemów sprzedaży opiera się na oferowaniu towarów lub usług klientowi np. w domu lub w miejscu jego pracy.

– Osoba, która zawarła umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od zawarcia umowy – mówi Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pomimo tych podobieństw, od tego, jaki sposób zakupów wybierzemy, zależą nasze prawa. W każdym przypadku czekają też na konsumenta inne zagrożenia.

Zakupy w internecie

Zdecydowanie najbardziej popularną formą robienia przedświątecznych zakupów, nie licząc wizyty w centrum handlowym, są zakupy w internecie. Podstawowym zagrożeniem, z jakim spotykają się kupujący na aukcjach internetowych, jest ryzyko nieotrzymania od sprzedawcy zakupionego towaru po zapłaceniu ceny.

– Sytuację tę wykorzystują oszuści, którzy pobierają pieniądze, nie mając zamiaru wysłać kupującemu jakiegokolwiek towaru. Na szczęście sprawcy tego rodzaju oszustw są coraz częściej wykrywani przez organy ścigania – mówi Michał Kucharski, prawnik, Kancelaria Prawna Gessel.

Duże znaczenie ma też to, czy rzecz na internetowym portalu aukcyjnym nabywamy od przedsiębiorcy, czy też od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

– Gdy sprzedającym jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, zaostrzona jest odpowiedzialność sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową – tłumaczy Michał Kucharski.

Istnieje wówczas np. domniemanie, że niezgodność sprzedanego towaru z umową istniała w chwili wydania rzeczy, jeżeli niezgodność ta została stwierdzona przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru. Gdy natomiast sprzedawcą jest osoba fizyczna, uprawnienia kupującego kształtowane są przez istniejące w kodeksie cywilnym ogólne przepisy dotyczące rękojmi za wady towaru.