Rozmawiamy z prof. ANNĄ WYROZUMSKĄ z Uniwersytetu Łódzkiego - Jesteśmy od pięciu lat w Unii, ratyfikowaliśmy traktat lizboński, a w konstytucji nie ma śladu naszego członkostwa. Czy to jest prawidłowy stan prawny?

Nie można mówić o tych sprawach w kategoriach prawidłowego lub nieprawidłowego stanu. W konstytucji są przepisy niezbędne dla naszego członkostwa w UE. Natomiast traktat lizboński wprowadza pewne zmiany wymagające regulacji krajowej.

Jakiego rodzaju są to przepisy?