Brak podpisu prezydenta pod ustawą o uznaniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w sprawach karnych utrudni wykonywanie przez Polskę Traktatu Lizbońskiego. Sędziowie nie będą mogli kierować pytań do ETS.
Za trzy dni wejdzie w życie Traktat Lizboński. Dla obywateli państw członkowskich będzie to miało istotne znaczenie, ze względu na ujednolicenie rozwiązywania spraw spornych w Unii dotyczących bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości.

Pytań nie będzie