W ogłoszeniach przetargowych gmin i dotyczących licytacji komorniczych można znaleźć atrakcyjne nieruchomości – w tym przeznaczone pod działalność gospodarczą. Zaletą ich nabycia jest to, że kupujący nie ponoszą odpowiedzialności za zaległe zobowiązania finansowe byłego właściciela.
Gdy przedsiębiorca kupuje nieruchomość na wolnym rynku, musi sprawdzić jej księgę wieczystą – czy hipoteka nie została obciążona długiem lub nie zostały do niej wpisane inne roszczenia. Powinien też sprawdzić, czy właściciel nieruchomości nie ma zaległości podatkowych, bo może odpowiadać za jego zobowiązania. Nie musi tego robić, jeśli nieruchomość kupuje w drodze przetargu od gminy lub Skarbu Państwa albo na licytacji prowadzonej przez komornika.

Od gminy i Skarbu Państwa

Nieruchomość od Skarbu Państwa lub gminy można nabyć tylko w drodze przetargu. I tylko w wyjątkowych przypadkach – gdy dwa przetargi nie wyłonią nabywcy – dopuszczalne są rokowania. Przedmiotem przetargu może być m.in. sprzedaż parceli, działki zabudowanej lub lokalu użytkowego, a także oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Zasady przetargu

Przetarg może być zorganizowany w jednej z czterech form:
● przetargu ustnego nieograniczonego
● przetargu ustnego ograniczonego
● przetargu pisemnego nieograniczonego
● przetargu pisemnego ograniczonego
Celem przetargu ustnego jest uzyskanie najwyższej ceny, a pisemnego – wybór najkorzystniejszej oferty. Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.
O wyborze formy przetargu decyduje jego organizator, czyli organ wykonawczy gminy – gdy nieruchomość jest jej własnością lub starosta – gdy jest ona własnością Skarbu Państwa. Podmioty te powołują komisję przetargową (w składzie od trzech do siedmiu osób).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak nabyć nieruchomość w przetargu od gminy lub od komornika.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Gdzie szukać informacji- Kiedy możliwe są rokowania- Jak odbywa się licytacja