Nieruchomość na licytacji komorniczej możemy nabyć nawet za dwie trzecie jego wartości. Istnieje jednak ryzyko, że lokal okaże się zamieszkany.
Licytacja komornicza to szansa na okazyjne kupienie mieszkania. Wbrew powszechnie panującej opinii nabycie nieruchomości w ten sposób nie wiąże się z większym ryzykiem niż nabycie jej od osoby trzeciej. Największe zagrożenie to kupno zamieszkałego lokalu.

Cena wywoławcza

Wartość licytowanej nieruchomości określana jest przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego podczas sporządzania operatu szacunkowego. Cena wywołania, czyli minimalna kwota, za jaką można nabyć nieruchomość przy pierwszej licytacji, wynosi 3/4 sumy oszacowania. Jeżeli nikt nie zgłosił wniosku o przejęcie nieruchomości w pierwszej licytacji lub jeżeli sąd odmówi przybicia, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugą licytację, na której cena wywołania stanowi 2/3 sumy oszacowania. Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Rzadko zdarza się jednak, że licytant nabędzie mieszkanie za tzw. cenę wywoławczą. Cena atrakcyjnej nieruchomości może zostać podbita i osiągnąć lub przewyższyć poziom ceny rynkowej.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób można kupić mieszkanie z licytacji komorniczej.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Ogłoszeń sądowych
- Opisu nieruchomości
- Przystąpienia do licytacji
- Postanowienia o przybiciu
- Przysądzenia własności
- Jak przebiega licytacja komornicza