Z danych MSWiA wynika, że w Polsce ok. 300 przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, natomiast liczba detektywów nie przekracza 500.

16 komend wojewódzkich oraz Komenda Stołeczna Policji organizuje w ciągu roku ponad 30 egzaminów na licencję detektywa. Do każdego z nich przystępuje od kilku do kilkunastu osób. Według MSWiA, zastąpienie tych egzaminów egzaminem centralnym, organizowanym przez Komendanta Głównego Policji ma uprościć procedury oraz ograniczyć wydatki, jakie ponosi policja w związku z ich przeprowadzaniem.

W projekcie noweli ograniczono zakres tematów obowiązujących na egzaminie - wyłączono wiktymologię (dziedzina nauki zajmująca się ofiarami przestępstw i patologii społecznych) i psychologię sądową, a włączono przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Jak wskazują autorzy projektowanej noweli dotychczasowy sposób przeprowadzania egzaminów jest nieekonomiczny, głównie z powodu małej liczby osób do nich przystępujących. "Organizacja egzaminu jest dużym przedsięwzięciem, angażującym nie tylko osoby ze składu komisji egzaminacyjnej, ale także pracowników policji z administracji, logistyki i finansów" - wskazuje MSWiA.

Zastąpienie egzaminów na szczeblu wojewódzkim egzaminami centralnymi ma przynieść oszczędności ponieważ koszty z tytułu delegowania swojego przedstawiciela do składu komisji egzaminacyjnej przestaną ponosić: KGP, MSWiA oraz szkoły policji.

Egzaminy mają być przeprowadzane w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (Mazowieckie). W związku z tym wyeliminowane zostaną koszty związane z noclegami i znacznie ograniczone koszty przejazdu dla członków komisji egzaminacyjnej - przekonuje MSWiA. Pojedynczy koszt delegacji wynosi ok. 400 zł.

Projektowane przepisy ograniczają wymagania zdrowotne osób ubiegających się o licencje detektywa. Pod uwagę będą brane wyłącznie badania określające "zdolność psychiczną do wykonywania zawodu". "Zawód detektywa nie jest związany ze szczególnymi wymaganiami w zakresie zdrowia fizycznego. Detektyw z racji wykonywanych obowiązków nie musi wykonywać ciężkiej pracy fizycznej. Należy natomiast położyć szczególny nacisk na stan zdrowia psychicznego kandydata i osoby wykonującej zawód detektywa" - przekonuje MSWiA.

Kolejną proponowaną zmianą jest uzupełnienie składu komisji egzaminacyjnej o przedstawiciela organizacji zawodowych zrzeszających środowisko detektywów. Według projektu noweli w skład komisji egzaminacyjnej nie będzie mogło wejść więcej niż sześć osób.