Większość osób uznaje detektywów za prywatnych policjantów.

Osoby wykonujące ten zawód nie mogą jednak prowadzić dochodzeń, przesłuchiwać świadków i zakładać podsłuchów w prywatnych mieszkaniach.

Mogą za to niezastrzeżonymi dla organów ścigania metodami zbierać informacje, które interesują korzystających z ich usług klientów.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Co może zrobić detektyw, któremu zlecono prywatne dochodzenie

W pełnej wersji artykułu:

- Jakie uprawnienia ma detektyw?

- Czy może pracować tylko w ramach zlecenia?

- Jak zdobyć licencję detektywa?

- Jak uzyskać wpis do rejestru?