Wczoraj Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W ocenie Krzysztofa Kwiatkowskiego, wiceministra sprawiedliwości, nowe propozycje urealnią politykę antynarkotykową. Ich głównym celem będzie nie tylko zapobieganie narkomanii, ale przede wszystkim zachęcanie osób uzależnionych do leczenia.

– W związku z powyższym projekt przewiduje m.in. warunkową możliwość zawieszenia postępowania karnego, jeśli oskarżony podejmie leczenie, które będzie miało charakter zindywidualizowany. W zależności od wyników leczenia, po podjęciu postępowania, będzie istniała możliwość jego warunkowego umorzenia. Jednocześnie nie zmieniamy odpowiedzialności karnej za posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyków – wyjaśnia Krzysztof Kwiatkowski. Dodaje, że nowe przepisy zaostrzą wymiar kary za wprowadzanie do obrotu i uczestniczenie w obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.

Nowe przepisy umożliwią sądom i prokuraturom umarzanie postępowań w stosunku do osób posiadających nieznaczne ilości środków odurzających przeznaczonych na własny użytek. Decyzja o umorzeniu postępowania będzie zależała od oceny konkretnej sprawy. Poza niewielką ilością narkotyków przesłankami umorzenia mają być okoliczności popełnienia czynu oraz stopień jego społecznej szkodliwości. Prokuratura na etapie postępowania przygotowawczego, a także sąd w postępowaniu jurysdykcyjnym, będą zobowiązane do zbierania informacji na temat używania przez podejrzanego (oskarżonego) środków odurzających lub psychotropowych. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości projekt nowych przepisów będzie gotowy w październiku i wtedy trafi też do Sejmu.