Do końca lipca zarządcy nieruchomości muszą przesłać do gmin informacje dotyczące wysokości czynszów najmu mieszkań nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.
Tylko do 31 lipca licencjonowani zarządcy nieruchomości mają czas na przesłanie danych dotyczących wysokości czynszów najmu mieszkań. Chodzi o czynsze pobierane za wynajęcie lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, czyli np. mieszkań znajdujących się w kamienicach.
– Ustawa o gospodarce nieruchomościami nakłada na zarządców nieruchomości obowiązek przekazania tych danych do organów wykonawczych gminy, czyli do wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wyjaśnia Teresa Jakutowicz z Biura Informacji i Promocji w Ministerstwie Infrastruktury.