Zakupioną w supermarkecie żywność można reklamować u sprzedawcy. Na zgłoszenie zarzutów o niezgodności nabytego produktu z umową kupujący ma jednak znacznie mniej czasu niż przy innych towarach nieżywnościowych.

Czy można reklamować nieprzeterminowaną żywność

Kupiłem sardynki w puszce. Była na nich podana data przydatności do spożycia, która miała upłynąć dopiero po kilku miesiącach. Po otwarciu puszki okazało się, że ryby są zepsute. Czy mimo że termin przydatności do spożycia jeszcze nie upłynął, można tę żywność reklamować?
Tak Nieprzeterminowaną żywność można reklamować, jeżeli okaże się popsuta. O niezgodności towaru żywnościowego z umową konsument powinien zawiadomić sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu. Powinien to zrobić nie później niż w ciągu trzech dni od otwarcia opakowania sardynek bądź otwarcia opakowania innego towaru paczkowanego.
Towarem paczkowanym jest produkt umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla całej partii, odmierzona bez udziału nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania.
Trzy dni na zawiadomienie sprzedawcy ma konsument, który zakupił towar paczkowany zarówno oznakowany terminem przydatności do spożycia, jak i datą minimalnej trwałości.
Podstawa prawna
● Par. 1 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U. nr 31, poz. 258).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy można reklamować żywność w opakowaniu bez daty ważności
- Czy reklamację należy składać u sprzedawcy artykułów spożywczych
- Czy można reklamować żywność kupowaną luzem bez opakowania
- Czy wolno reklamować towar po upływie terminu jego ważności
- Czy sprzedawca musi zwrócić pieniądze, gdy uzna reklamację
- Czy producent może odpowiadać zamiast sprzedawcy
- Czy sprzedawca towaru może wyłączyć swoją odpowiedzialność