Od dziś handlowiec nie poniesie odpowiedzialności za to, że sprzedany towar jest niezgodny z umową, jeśli konsument mógł zauważyć wadę przy jej zawarciu.
Od dziś sprzedawca nie odpowie za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, która dziś weszła w życie.
Zgodnie ze zmienionymi przepisami sprzedawca nie odpowiada też za wady towaru, gdy konsument, oceniając rozsądnie, powinien wiedzieć, że towar jest wadliwy To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.