Nawet kupując towar z wadami, konsument nie straci pieniędzy, bo może go reklamować u sprzedawcy lub skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonych przez sprzedawcę albo producenta w dokumencie gwarancyjnym. Z roszczeniami musi wystąpić w ciągu dwóch miesięcy od ujawnienia wady towaru, ale nie później niż przed upływem dwóch lat. Natomiast gdy nabył towar w internecie lub u akwizytora, może go zwrócić w ciągu dziesięciu dni od zawarcia umowy, nawet wówczas gdy nie ma wad.
REKLAMACJE TOWARÓW

Tylko produkty niezgodne z umową