Samochody sprowadzane z zagranicy z ważnym przeglądem technicznym nie będą już musiały przechodzić w kraju kolejnych badań technicznych.
Podstawowe stacje kontroli pojazdów przeprowadzą badania techniczne wszystkich pojazdów o masie do 3,5 tony. Sprawdzą one także pojazdy zasilane gazem czy powypadkowe. Szerszy zakres działań takich firm przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.), które uchwalił Sejm na ostatnim posiedzeniu.
Projekt zakłada także, że badania techniczne pojazdów sprowadzonych z innych państw Unii Europejskiej będą honorowane w Polsce. Dzięki temu przy pierwszej rejestracji sprowadzonego z zagranicy pojazdu z ważnym przeglądem nie będzie trzeba go kolejny raz sprawdzać.

Szersze uprawnienia stacji

Obecnie stacje podstawowe mogą wykonywać okresowe badanie techniczne aut, które obejmuje sprawdzenie zgodności parametrów mechanicznych samochodu z normami. Nie mogą one jednak zajmować się np. uszkodzonymi autami i sprowadzonymi z zagranicy, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w Polsce. Wszystkie badania mogą wykonywać natomiast stacje okręgowe. Zgodnie z projektem stacje podstawowe przeprowadzą wszystkie badania techniczne aut, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Tym samym stacje te nie będą już ograniczone do podstawowego sprawdzenia technicznego stanu auta. Skontrolują one także instalacje gazowe, samochody skierowane na dodatkowe badanie przez starostę czy auta powypadkowe. Stacje okręgowe natomiast tak jak obecnie będą badać wszystkie możliwe pojazdy poruszające się po drogach.
Kazimierz Zbylut, prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, uważa, że to przedsiębiorca sam powinien decydować, jaki zakres badań chce przeprowadzać. Nie powinno być to narzucane z góry. Jego zdaniem proponowane rozwiązanie sprawi, że stacja np. będzie musiała dostosować swoje urządzenia do badania motocykli, nawet jeżeli chciałaby tylko ograniczyć się do samochodów osobowych.
Podobnego zdania jest Stanisław Nowicki, przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów.
– Przedsiębiorca powinien sam decydować, jaki zakres działalności będzie prowadzić ze względu na miejsce i charakterystykę regionu, w którym działa – mówi.

Ułatwiona rejestracja

Zmiany przepisów sprawią, że łatwiej będzie można zarejestrować samochód sprowadzony z innego państwa Unii. Przy rejestracji nie będzie trzeba przedstawiać badania technicznego zrobionego w Polsce, jeżeli pojazd posiada ważne badanie przeprowadzone w państwie, z którego został sprowadzony. Umożliwiona zostanie także powtórna rejestracja samochodu, jeżeli został on wcześniej wyrejestrowany w Polsce w celu wywiezienia go za granicę.
Obecnie pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, chyba że został odzyskany po kradzieży lub ma co najmniej 25 lat i ma znaczenie dla historii motoryzacji.
3,5 tys. stacji diagnostycznych działa w Polsce