Podstawowe stacje kontroli pojazdów będą mogły przeprowadzać przeglądy techniczne pojazdów zasilanych gazem, a także aut powypadkowych, jeżeli ich masa nie przekroczy 3,5 t.

ZMIANA PRAWA

Kierowcy jeżdżący samochodami na gaz łatwiej będą mogli przeprowadzać badania techniczne swoich pojazdów. Nie będą musieli w tym celu jechać kilkanaście kilometrów do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Badanie auta zrobią w najbliższej stacji podstawowej. Tak samo będzie w przypadku samochodów powypadkowych oraz pojazdów skierowanych przez starostę na powtórne badanie stanu technicznego.