Podstawowe stacje kontroli pojazdów będą mogły przeprowadzać przeglądy techniczne pojazdów zasilanych gazem, a także aut powypadkowych, jeżeli ich masa nie przekroczy 3,5 t.

ZMIANA PRAWA

Kierowcy jeżdżący samochodami na gaz łatwiej będą mogli przeprowadzać badania techniczne swoich pojazdów. Nie będą musieli w tym celu jechać kilkanaście kilometrów do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Badanie auta zrobią w najbliższej stacji podstawowej. Tak samo będzie w przypadku samochodów powypadkowych oraz pojazdów skierowanych przez starostę na powtórne badanie stanu technicznego.
Takie rozwiązanie wprowadza przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Ustawa rozszerza zakres kontroli przeprowadzanych w podstawowych stacjach kontroli pojazdów. W takich stacjach będzie można przeprowadzać przeglądy techniczne wszystkich pojazdów o masie do 3,5 tony. W stacjach okręgowych, tak jak obecnie, będą robione przeglądy wszystkich pojazdów, niezależnie od ich masy całkowitej.
Obecnie stacje podstawowe mogą wykonywać okresowe badanie techniczne aut, które obejmuje sprawdzenie zgodności parametrów mechanicznych samochodu z normami. Nie mogą one zajmować się na przykład uszkodzonymi autami oraz sprowadzonymi z zagranicy, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w Polsce. Nie mogą także sprawdzać aut zasilanych gazem. Badanie takich pojazdów mogły do tej pory przeprowadzić tylko okręgowe stacje kontroli pojazdów.
Zmiana prawa umożliwi szerszy zakres badań podstawowym stacjom kontroli pojazdów. Jednak przepis mówiący o sprawdzaniu stanu technicznego wszystkich pojazdów o masie do 3,5 tony oznacza, że przedsiębiorcy będą musieli np. robić przeglądy ciągników rolniczych. Ich masa nie przekracza bowiem 3,5 tony. Będą zatem musieli dostosować swoje urządzenia do badania takich właśnie pojazdów.
Przyjęte przez Sejm zmiany przyspieszą także rejestrację pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej. Nie będzie już trzeba przeprowadzać badania technicznego takiego pojazdu przed jego rejestracją, jeżeli samochód ma wciąż ważne badanie przeprowadzone w innym państwie unijnym.
Przyjęte przez Sejm zmiany umożliwią także rejestrację pojazdu, który w przeszłości został wyrejestrowany w naszym kraju. Obecnie w prawie o ruchu drogowym jest luka, która powoduje, że jeżeli dana osoba wyjeżdża do innych państw na kilka lat i chce zabrać ze sobą samochód, to po powrocie nie zarejestruje go w Polsce. Zmienione regulacje zezwolą jednak na ponowną rejestrację pojazdu, ale tylko w przypadku gdy został on wcześniej wyrejestrowany w celu wywiezienia go za granicę.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 90 dniach od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.
3,5 tys. stacji kontroli funkcjonuje w Polsce