Naczelna Rada Adwokacka zdecydowała o zwołaniu na 19 grudnia br. nadzwyczajnego zjazdu krajowego. Odbędzie się on w formie zdalnej, a jego głównym celem będzie wprowadzenie zmian w regulaminie tego typu wydarzeń – tak, aby można było w tej samej formie przeprowadzić także zjazd zwyczajny, zaplanowany na marzec 2021 r.
Inicjatorem przedsięwzięcia jest dziekan warszawskiej ORA Mikołaj Pietrzak. Adwokaci chcą przy okazji rozwiać wątpliwości, czy korporacyjne regulacje zezwalają na przeprowadzanie zjazdów i zgromadzeń izbowych online.
Jak przyznaje sekretarz NRA Rafał Dębowski, krok władz samorządu wynika z niepewności co do tempa prac legislacyjnych nad przepisami, które miałyby dopuszczać zorganizowanie krajowego zjazdu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zapowiedzieli, że być może staną się one elementem kolejnej tarczy.
– Jest zbyt wiele w tej materii niepewności. Nie chcąc opierać się tylko na działaniach władzy legislacyjnej, postanowiliśmy wziąć inicjatywę w swoje ręce i dostosować regulamin do sytuacji epidemicznej oraz przepisów specustawy covidowej, w szczególności art. 14 hb – tłumaczy mec. Rafał Dębowski. – Dziś, zgodnie z prawem o adwokaturze, uchwalić regulamin może tylko krajowy zjazd, a to, że zmiany w regulaminie są potrzebne, nie ulega wątpliwości – dodaje.
Chodzi m.in. o wprowadzenie instrumentów elektronicznych do procedur obradowania. A także o jednoznaczne przesądzenie, że zgromadzenia mogą się odbywać nie tylko w formule stacjonarnej w ramach sesji plenarnych w wyznaczonym miejscu, ale także w sposób odmiejscowiony, poprzez zalogowanie się do systemu, albo na różnych salach.
Doktor Karol Pachnik, pełnomocnik prezesa NRA ds. legislacji, wskazuje, że jeśli obecny regulamin rodzi wątpliwości, czy można zwoływać zjazd zdalnie, to będą one dotyczyły też zjazdu nadzwyczajnego w tej formie.
– Mimo to lepiej, żeby się on odbył i rozstrzygnął tę kwestię, co pozwoli na organizację zgromadzeń zdalnych w izbach. Nie możemy przecież przedłużać kadencji organów adwokatury w nieskończoność – pointuje prawnik.