Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury poinformował o odwołaniu dwuetapowego konkursu na aplikacje prokuratorską i sędziowską. Pierwotnie egzaminy miały się odbyć 19 listopada oraz 9 grudnia 2020 r. w krakowskiej hali Expo. Jednak w związku z decyzją o przeznaczeniu tego obiektu na szpital tymczasowy, szkoła musiała zrezygnować z tych planów.
Do udziału w tegorocznych egzaminach na obydwie aplikacje łącznie zgłosiło pand 2 tys. kandydatów.
– Przesunięcie terminu przeprowadzenia konkursu na aplikacje sędziowską i aplikację prokuratorską nie oznacza, że można jeszcze składać zgłoszenia. Czas na ich składanie został określony w komunikacie dyrektora KSSiP z 6 maja 2020 r. i obejmował okres od 5 sierpnia 2020 r. do 20 września 2020 r. Złożone zgłoszenia zachowują zatem ważność. Nie będzie nowego naboru – informuje Katarzyna Lenczowska-Soboń, rzeczniczka prasowa KSSiP.
Pomimo iż tegoroczne egzaminy odbywają się podczas obowiązywania stanu epidemii, przepisy nie pozwalają na zwrot całej opłaty. Osoba, która zrezygnuje z egzaminu nie później niż 21 dni przed pierwszym etapem konkursu, może odzyskać 2/3 opłaty. Termin ten – względem pierwotnej daty egzaminu – upłynął 29 października br.
– Przy określeniu nowego terminu przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską zostanie wskazana konkretna data, do której będzie można złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od udziału w konkursie warunkujące zwrot 2/3 opłaty, co oznacza de facto wydłużenie terminu do składania rezygnacji – zapewnia rzeczniczka KSSiP.