Sejm zajmie się petycją w sprawie przepisów dotyczących absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z I, II i III rocznika, którzy w latach 2011–2016 zdali egzamin sędziowski, ale nie dokonali wyboru stanowiska asesora.
Chodzi o przepisy nowelizacji ustawy KSSiP, która wprowadziła obowiązkową asesurę (Dz.U. z 2017 r. poz. 1139), jednak na mocy przepisów przejściowych osoby te mogły ubiegać się o wybór na stanowisko sędziego na starych zasadach. Było na to pięć lat.
„Rozpoczynając aplikację sędziowską oraz zdając egzamin sędziowski, osoby te nie mogły przewidzieć, że zdają egzamin państwowy niejako z «terminem ważności». Po zdanym egzaminie były kierowane do odbycia stażu referendarskiego, a po jego ukończeniu nabywały prawo kandydowania w konkursach na stanowisko sędziowskie. Konieczność odbycia asesury pojawiła się już po zdanym egzaminie sędziowskim oraz w stosunku do osób z pierwszego rocznika aplikacji, po nabyciu pełnych uprawnień” – pisze autor petycji, który stoi na stanowisku, że takie ukształtowanie przepisów narusza konstytucyjną zasadę zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa. Zwłaszcza że choć nowe zasady obowiązują od 2017 r., to pierwsze obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich pojawiło się dopiero w marcu 2018 r.
„Ponadto elektroniczna procedura konkursowa jest dość długa i trwa ok. 12 miesięcy, i dotyczy tylko konkursu na stanowisko jednego sędziego. Do następnego można przystąpić dopiero po jej zakończeniu w systemie” – zwraca uwagę wnioskodawca, dodając przy tym, że od momentu wejścia w życie nowelizacji realnie można było wziąć udział w zaledwie 3–4 konkursach. Zdaniem wnioskodawcy możliwość ubiegania się o wolne stanowisko sędziowskie na starych zasadach jest więc iluzoryczna.
Poza tym autor petycji podnosi, że propozycja objęcia asesury dla osób z pierwszych roczników pojawiła się tylko raz.