Epidemia koronawirusa ograniczyła dostęp publiczności do sal sądowych. Ale nadzwyczajna sytuacja rodzi nadzieję na zwiększenie znaczenia rozpraw online.
Takie wnioski płyną z piątkowej konferencji fundacji Court Watch pt. „(Nie)dostępne sądy”. Tymczasem, jak podkreślają eksperci, jawność postępowań sądowych to istotna wartość, o którą należy dbać także w czasach epidemii.

Publiczność (nie)mile widziana