Nie można nakazać europejskiej firmie, by ujawniła informacje o swych klientach na potrzeby toczącego się w USA postępowania – uznał amerykański sąd apelacyjny.
Wyrok jest precedensowy, gdyż amerykańskie sądy niespecjalnie przejmują się polskimi czy szerzej – europejskimi przepisami. W tej sprawie uznały (w obydwu instancjach), że nasze regulacje o ochronie danych osobowych nie pozwalają wymagać od firm przekazywania informacji o klientach, gdyż mogłoby to narazić na odpowiedzialność karną.
Chodzi o portal internetowy z treściami pornograficznymi ePorner należący do polskiej spółki cywilnej. W 2015 r. pozew przeciwko niej złożyła amerykańska firma AMA Multimedia. Zarzuciła naruszenie praw autorskich poprzez publikację filmów w serwisie oraz wykorzystanie znaku towarowego, a także nieuczciwą konkurencję.