W palestrze przybiera na sile spór o to, czy w świetle obecnych ograniczeń epidemicznych zaplanowane na listopad wydarzenie da się przygotować. Delegatów muszą wybrać zgromadzenia poszczególnych izb, a to oznacza konieczność zorganizowania w najbliższym czasie spotkań dla setek, a czasem nawet kilku tysięcy osób.
Sprawa jest na tyle paląca, że jej omówienie zdominowało zorganizowane w ubiegły czwartek nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Efekt dyskusji? Nie podjęto uchwały, ale w konkluzjach stwierdzono, że obecna sytuacja epidemiologiczna pozwala zarówno na przeprowadzenie zgromadzeń w izbach, jak i Krajowego Zjazdu Adwokatury na jesieni. Jeżeli zaś warunki zmienią się do tego czasu, samorząd nie wyklucza składania propozycji legislacyjnych, które umożliwią przeprowadzenie zjazdu mimo to.
Wniosek o odwołanie KZA uznano za przedwczesny. 24 lipca br. zniesiono bowiem limit 150 osób mogących uczestniczyć w jednym spotkaniu, a wymaganą powierzchnię dla każdej osoby ograniczono do 2,5 mkw. Ma to pozwolić na organizację zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych w izbach.
– Musimy znaleźć odpowiednią salę, która zapewni wszystkim członkom izby możliwość uczestniczenia w naszym małym święcie demokracji, i na tym się teraz skupiamy. Sytuacja epidemiczna jest dynamiczna, zmieniają się też zalecenia GIS, dlatego stale je obserwujemy i dostosowujemy się – zapewnia Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. – Zadbamy o to, by zapewnić odpowiednie warunki sanitarne, w miarę możliwości i potrzeb korzystając też z narzędzi informatycznych. Chodzi o to, by każdy adwokat z naszej izby mógł w pełni brać udział w zgromadzeniu, które oznacza coś więcej niż tylko wybór władz i podjęcie uchwał sprawozdawczych i w sprawie budżetu – podkreśla dziekan.
Bardziej sceptyczny jest prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu. W jego ocenie przeprowadzenie zgromadzeń i wybór delegatów, co jest warunkiem odbycia się zjazdu, może być bardzo trudne.
– Dyskusyjne jest, czy w świetle prawa organizacja zgromadzeń jest możliwa, bo nie jest oczywiste, czy mieszczą się one w zakresie wyłączenia spod zakazu jako „impreza taka jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania”. A wyjątki od zakazów interpretuje się ścieśniająco, zwłaszcza gdy chodzi o zakazy podyktowane ochroną życia i zdrowia ludzkiego. Nawet jeśli przyjąć, że tak, bardzo trudno będzie znaleźć salę, która w dużych izbach pozwoli spełnić wymagania 2,5 mkw. na osobę i zapewnić bezpieczeństwo. Na posiedzeniu rozważaliśmy różne możliwości, od zgromadzeń tradycyjnych przez formy mieszane aż po przeprowadzone całkowicie online. Każda z nich ma jednak swoje ograniczenia prawne i dlatego na posiedzeniu nie zapadła żadna decyzja NRA. Można spróbować zgromadzenia przeprowadzić, jeśli sytuacja epidemiczna się poprawi, ale nie przesądzałbym, że KZA na pewno się odbędzie – zaznacza prof. Gutowski.
Podczas posiedzenia plenarnego – jak czytamy w oficjalnym komunikacie – sekretarz NRA Rafał Dębowski referował różne możliwości przeprowadzenia wyborów władz adwokatury, wskazując ich zalety i wady i omawiając m.in. kwestie bezpieczeństwa czy gwarancji dostępności i tajności głosowania online. Odpowiednie techniczne rozwiązania obejmowałyby również przebieg zgromadzeń i samego KZA, podczas których uczestnicy zabierają głos i zgłaszają wnioski.
Sekretarz NRA poinformował też o prowadzonych rozmowach z Ministerstwem Sprawiedliwości, które mają doprowadzić do upoważnienia NRA do wydawania regulaminu KZA i zgromadzeń izbowych w czasie epidemii. Opracowywane są też przepisy, które mają zapewnić ciągłość funkcjonowania władz w tych izbach, w których zgromadzenia się nie odbędą. Miałyby one zostać wprowadzone w następnej tarczy, nad którą prace mają się rozpocząć po wznowieniu prac Sejmu w drugiej połowie września.
Podczas posiedzenia plenarnego wskazano również, że ważne jest, by przy organizacji Krajowego Zjazdu Adwokatury zadbać o klauzulę umowną pozwalającą na bezkosztowe wycofanie się, gdyby sytuacja epidemiczna uniemożliwiła organizację zgromadzenia.
WażneKrajowy zjazd adwokatury ma się odbyć w dniach 27–29 listopada 2020 r. w Bydgoszczy. Zgodnie z ustalonym parytetem jeden delegat przypada na 75 adwokatów wpisanych na listę w danej izbie