Od dziś podwójnie awizowane listy, które organy administracji publicznej wysłały do obywateli w okresie lockdownu, miały zostać uznane za doręczone. Przepis jednak okazał się bublem.
Zgodnie z art. 98 ustawy o tarczy antykryzysowej 2.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.) nieodebrane pisma podlegające doręczeniu za potwierdzeniem odbioru, których termin odbioru określony w awizo przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie mogą zostać uznane za doręczone w czasie obowiązywania tychże stanów oraz przed upływem 14 dni od dnia ich zniesienia.
Nie dotyczy to dokumentów nadawanych przez sądy, komorników, organy ścigania czy wysyłanych w ramach kontroli podatkowych, celnoskarbowych i postępowań dotyczących przestępstw skarbowych. Ale pozostałe przesyłki, wysyłane przez organy administracji publicznej, powyższa zasada obejmuje jak najbardziej. Co więcej, na mocy art. 97 tarczy 2.0 tych niedoręczonych przesyłek, do których nie stosuje się fikcji doręczeń, poczta nie zwraca w tym okresie do nadawcy.