Komornicy powoli wracają do tradycyjnej formy obsługi interesantów - dowiedziała się PAP w Krajowej Radzie Komorniczej. Stopniowo powracać mają - ograniczone na czas pandemii - licytacje, doręczenia komornicze i egzekucje poza kancelariami.

Komornicy nadal nie będą jednak wykonywać eksmisji. "W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Wyznaczone czynności nie dochodzą do skutku, zaś nowych terminów nie wyznacza się - przekazał PAP rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej Krzysztof Pietrzyk.

Wyjątkiem mają być sytuacje, w których eksmitowana osoba znęcała się nad swoją rodziną. "Tego rodzaju czynności będą wykonywane" - zapewnił Pietrzyk.

Powrót do normalnego trybu pracy oznacza też, że komornicy będą na nowo podejmowali czynności u dłużników, w tym ustalali ich majątek. Wyznaczane są już również terminy licytacji zajętych wcześniej ruchomości.

Jak poinformował Pietrzyk, w związku możliwością podejmowania czynności poza kancelarią, wykonywane będą doręczenia komornicze. "Chodzi o doręczenia pozwów sądowych w sytuacji kiedy powód nie zdołał doręczyć takiego dokumentu w tradycyjnej formie. To bardzo ważna czynność, bowiem dzięki temu pozwany uzyskuje faktyczną możliwość uczestniczenia w sporze. Komornik stał się więc gwarantem rzetelnego procesu" - wskazał rzecznik KRK.

Dodał, że stopniowo wykonywane będą także inne czynności egzekucyjne poza siedzibami kancelarii.

Pietrzyk ponownie zaapelował do wierzycieli o wstrzymanie się w czasie epidemii od składania wniosków o egzekucję długów od szpitali i innych zakładów opieki zdrowotnej. "Pamiętajmy, że to nie komornik, ale tylko i wyłącznie wierzyciel decyduje o wszczęciu, przebiegu i zakresie postępowania egzekucyjnego. Samorząd na bieżąco monitoruje sytuację w tym zakresie" - dodał.

W połowie marca w związku z zagrożeniem epidemiologicznym komornicy wstrzymali lub znacznie ograniczyli czynności egzekucyjne w terenie. Chodziło m.in. o przeprowadzane przez komorników licytacje nieruchomości i ruchomości, eksmisje, wydanie nieruchomości i komornicze doręczenia pozwów.

Komornicy ograniczyli też przyjmowanie interesantów w swoich kancelariach. Wiele kancelarii umożliwiło jednak załatwienie szeregu spraw przez internet lub telefonicznie. Pietrzyk zapewniał jednak, że nawet w czasie trwania epidemii szereg czynności egzekucyjnych wykonywanych jest przez komorników na bieżąco.