Spośród 110 tys. lekarzy, w tym czterech tysięcy psychiatrów, 220 seksuologów, z których 180 jest pschoseksulogomi, Naczelna Izba Lekarska zgłosiła do komisji ds. pedofil… stomatologa specjalizującego się w ortodoncji. – To przez nieżyciowe przepisy – tłumaczą przedstawiciele NIL. Tymczasem przepisy, jak rzadko, akurat w tym przypadku są całkiem racjonalne.

Marszałek Sejmu skierowała do sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka listę kandydatur na członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Spośród 10 osób zgłoszonych przez kluby parlamentarne, samorządy zawodowe oraz organizacje pozarządowe, Sejm wybierze trzy.

Wśród zgłoszonych nazwisk prawdziwym zaskoczeniem jest kandydatura prof. Teresy Barbary Matthews-Brzozowskiej kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zgłoszona przez Naczelną Izbę Lekarską.