Barbara Chrobak, Hanna Elżanowska i Andrzeja Nawarski - to trzy ostatnie osoby, które wejdą w skład siedmioosobowej komisji ds. pedofilii. Podczas środowego głosowania żadnemu z 10 kandydatów zgłoszonych do Sejmu nie udało się zdobyć poparcie 3/5 głosów. W takim przypadku w takim przypadku Sejm – głosując w kolejności alfabetycznej, wybierał pierwszą osobę, która uzyskała większość bezwzględną.

Jako pierwsza w ten sposób została wybrana Barbara Chrobak zgłoszoną przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Nie jest ona prokuratorem, lecz pracownikiem administracyjnym i działaczką Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury.

Jej kandydatura jest o tyle kontrowersyjna, że jeszcze niedawno nie spełniała ona ustawowych wymogów do powołania. Nie ma ani wykształcenia kierunkowe (prawniczego, medycznego, psychologicznego ani pedagogicznego), tytułu naukowego, ani jest nauczycielem akademickim.