Barbara Chrobak, Hanna Elżanowska i Andrzeja Nawarski - to trzy ostatnie osoby, które wejdą w skład siedmioosobowej komisji ds. pedofilii. Podczas środowego głosowania żadnemu z 10 kandydatów zgłoszonych do Sejmu nie udało się zdobyć poparcie 3/5 głosów. W takim przypadku w takim przypadku Sejm – głosując w kolejności alfabetycznej, wybierał pierwszą osobę, która uzyskała większość bezwzględną.

Jako pierwsza w ten sposób została wybrana Barbara Chrobak zgłoszoną przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Nie jest ona prokuratorem, lecz pracownikiem administracyjnym i działaczką Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury.

Jej kandydatura jest o tyle kontrowersyjna, że jeszcze niedawno nie spełniała ona ustawowych wymogów do powołania. Nie ma ani wykształcenia kierunkowe (prawniczego, medycznego, psychologicznego ani pedagogicznego), tytułu naukowego, ani jest nauczycielem akademickim.

Jednak ustawą o Tarczy 3.0. zmieniono przepisy ustawy państwowej komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, w ten sposób, że jej członkiem może zostać również osoba, która posiada order lub odznaczenia państwowe wskazane w ustawie. Przepisy weszły w życie 16 maja, a 27 maja Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski zwrócił się do Prezydenta z wnioskiem o nadanie Barbarze Chrobak Srebrnego Krzyża Zasługi. Prezydent wydał postanowienia o nadaniu odznaczenia już 4 czerwca, dzięki czemu Prokurator Krajowy zdążył zgłosić jej kandydaturę do komisji (termin upływał 10 czerwca).

– Pani Barbara Chrobak jest osobą zaufaną i ściśle związaną z kierownictwem Prokuratury Krajowej. Dzięki jej ewentualnemu członkostwu w komisji prokuratura będzie miała zawczasu wiedzę, jakimi sprawami zajmuje się komisja i czy np. są zastrzeżenia do pracy śledczych. Przykładowo, czy w danej sprawie umorzenie postępowania było właściwie, co pozwoli się odpowiednio wcześniej przygotować na pytania ze strony komisji – mówiła DGP jeszcze przed sejmowym głosowaniem Katarzyna Kwiatkowska, szefowa stowarzyszenia Lex Super Omnia. Do zadań komisji należy bowiem też m.in. badanie sposobu reagowania organów państwa, organizacji i podmiotów w zakresie wyjaśniania przypadków nadużyć seksualnych. – Poza tym zgłaszając kandydaturę pani Chrobak, będącej jednocześnie członkinią Solidarnej Polski, jak i zastępczynią przewodniczącego Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, daje członkom związku Jacka Skały jasny sygnał: warto być lojalnym, bo potrafimy to wynagrodzić – tłumaczy Kwiatkowska. Zwłaszcza że kadencja członka komisji trwa 7 lat, a uposażenie będzie wypłacane zgodnie z przepisami o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Pozostałe dwie osoby wybrane wczoraj przez Sejm to Hanna Elżanowska, psycholog, psychoterapeuta i seksuolog, oraz Andrzej Nowarski, stołeczny radca prawny.

Warto przypomnieć, że wcześniej z przepisu umożliwiającego powołanie do specgremium osoby uhonorowanej orderem lub odznaczeniem państwowym skorzystał Premier Mateusz Morawiecki, który mógł dzięki niemu desygnować do komisji Elżbietę Malicką, która również nie ma ani stopnia naukowego, ani wykształcenia kierunkowego (jest magistrem chemii), ale za to ma m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Pozostali członkowie komisji to wskazana przez Prezydenta Justyna Kotowska, psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień, prof. Błażej Kmieciak wskazany przez rzecznika praw dziecka jest oraz Agnieszkę Rękas, sędzię w stanie spoczynku, wieloletnią współpracowniczkę poprzedniego rzecznika praw dziecka, którą wybrał Senat.