RPO zwraca uwagę, że wciąż nie wdrożono we wszystkich sądach elektronizacji procesu wnoszenia pism procesowych (na wzór sądownictwa administracyjnego).
„Sprawowanie stanowiska ministra sprawiedliwości nie polega wyłącznie na podejmowaniu decyzji kadrowych, lecz na wdrażaniu systemowych strategii rozwoju sądownictwa powszechnego, mających na celu jego dostosowanie do wyzwań XXI w. oraz szczególnych wyzwań pandemii. Pod tym względem ostatnie 5 lat wydaje się okresem w dużej mierze zmarnowanym, a okres epidemii COVID-19 nie został wykorzystany do podjęcia stanowczych działań w tym zakresie” – pisze rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do MS, przesłanym za pośrednictwem platformy ePUAP.
RPO zwraca uwagę, że wciąż nie wdrożono we wszystkich sądach elektronizacji procesu wnoszenia pism procesowych (na wzór sądownictwa administracyjnego). Tymczasem, jak wskazuje Adam Bodnar, uelastycznienie komunikacji z sądem poprzez możliwość składania pism procesowych drogą elektroniczną jest konieczne nie tylko z uwagi na pandemię. RPO zwraca też uwagę, że pomimo wprowadzenia wielu zmian sytuacja w wymiarze sprawiedliwości nie poprawiła się.
– Liczba skarg na przewlekłość postępowań nadal wzrasta. Również zaufanie społeczne do sądów pozostaje na niskim poziomie – zauważa RPO. Dlatego w jego opinii należy przede wszystkim w szerokim zakresie wykorzystywać dostępne narzędzia i korzystać z dobrodziejstw elektronizacji.