Robert Ragnar Spanó zastąpił na stanowisku przewodniczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sędziego Sicilianosa z Grecji.DGP
Spanó urodził się 27 sierpnia 1972 r. w Rejkiawiku, stolicy Islandii. Prawo studiował najpierw na Uniwersytecie Islandzkim (który ukończył w 1997 r.), a następnie na Oksfordzie, gdzie w 2000 r. uzyskał stopień magistra z zakresu prawa europejskiego i porównawczego. Po studiach krótko pełnił funkcję sędziego sądu regionalnego, jednak już w 1998 r. został asystentem prawnym islandzkiego rzecznika praw obywatelskich, a w 2001 r. – jego zastępcą. Następnie w latach 2009–2013 sam został wybrany rzecznikiem praw obywatelskich.
Jednocześnie kontynuował karierę naukową na swojej Alma Mater, będąc najpierw adiunktem (do 2004 r.), następnie profesorem (do 2006), a wreszcie wicedziekanem (2007–2010) i dziekanem na tamtejszym wydziale prawa (do 2013 r., kiedy to został wybrany sędzią ETPC). W latach 2005–2013 był redaktorem pisma wydawanego przez Islandzkie Stowarzyszenie Prawników.
Nie zaprzestał także pracy w administracji państwowej, będąc przewodniczącym komitetu ekspertów prawa karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz specjalnych komisji eksperckich do wyjaśnienia naruszeń praw człowieka z lat 1947–1992 w państwowych i samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi oraz nadużyć seksualnych byłego biskupa.
Działalność w instytucjach europejskich rozpoczął w 2012 r. również od ochrony praw dzieci – jako niezależny ekspert Komitetu w Lanzarote (ds. Ochrony dzieci przed wykorzystywaniem i nadużyciami seksualnymi) przy Radzie Europy. Następnie przez rok był islandzkim członkiem Komitetu ds. Problemu Przestępczości. Od 1 listopada 2013 r. pełni funkcję sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Od 1 maja 2017 był przewodniczącym sekcji, a od 5 maja 2019 r. wiceprzewodniczącym ETPC. Na obecne stanowisko został wybrany 20 kwietnia 2020 r.
Spanó jest żonaty, ma czwórkę dzieci. Nie licząc ojczystego islandzkiego, mówi także po angielsku, francusku, włosku i duńsku. Przed rozpoczęciem kariery prawniczej wygrał wiele turniejów w kręgle, zarówno indywidualnych jak i drużynowych. Jest też zapalonym śpiewakiem, laureatem kilku nagród za występy sceniczne oraz członkiem męskiego chóru Fóstbræður (aktualnie na dziewięcioletnim urlopie ze względu na obowiązki sędziego ETPC).