Trybunał po trzech latach umorzył sprawę dotyczącą wyboru trzech swoich członków. Zainicjował ją Zbigniew Ziobro, a jego wniosek pozwolił odsuwać sędziów od orzekania.
Sprawa z wniosku prokuratora generalnego trafiła do Trybunału Konstytucyjnego w styczniu 2017 r. Zbigniew Ziobro domagał się w nim stwierdzenia, że uchwała Sejmu z listopada 2010 r. w sprawie wyboru na trzech sędziów TK narusza konstytucję. Chodziło o osoby z tzw. starego składu, a konkretnie: Stanisława Rymara, Piotra Tuleję oraz Marka Zubika. Sędziowie ci w grudniu zeszłego roku przeszli już w stan spoczynku. Zanim jednak to się stało, byli wielokrotnie – właśnie z powodu wniosku PG i często na jego żądanie – odsuwani od spraw, a jeden z nich, Marek Zubik, przez trzy lata nie wziął udziału w wydaniu ani jednego orzeczenia.

Manipulowanie składami