Zakaz prowadzenia licytacji nieruchomości mieszkalnych i podwyższenie kwoty wolnej od zajęcia – tak rząd zamierza pomóc dłużnikom. Kosztem wierzycieli.
W trzeciej wersji tarczy antykryzysowej znalazły się kolejne ułatwienia dla dłużników. Do przepisów antylichwiarskich (uniemożliwiają przejmowanie mieszkań za dług będący ułamkiem ich wartości) dodano zakaz licytacji nieruchomości służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Ma on dotyczyć wszystkich lokali, nie tylko tych będących zastawem pożyczek udzielanych na lichwiarskie procenty. Przepis obowiązywać będzie w okresie epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego i 90 dni po jego zakończeniu.
Problem w tym, że zgłoszone przez lewicę i poparte przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązanie, które miało chronić dłużników, w rzeczywistości może działać na ich niekorzyść.