Otrzymałem 9 kwietnia pozew sądowy. Czy powinienem na niego odpowiedzieć? W jakim terminie? – pyta nasz czytelnik. Odpowiada ekspert

Co do zasady odpowiedź na pozew należy złożyć w terminie wskazanym w pouczeniu sądu, które zostało doręczone wraz z odpisem pozwu (najczęściej to 14 dni, ale nie jest to reguła). Ponieważ terminy procesowe obecnie uległy zawieszeniu, wyznaczony przez sąd czas na odpowiedź na pozew doręczony 9 kwietnia 2020 r. nie rozpoczął biegu. Termin ten rozpocznie bieg od dnia, w którym zakończy się stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Nie ma jednak oczywiście przeszkód, aby przygotować i złożyć odpowiedź już teraz.

Katarzyna Ulejczyk,adwokat, Kancelaria BCLA Bisiorek, Cieśliński i Wspólnicy