W sądzie cywilnym toczy się wszczęta przeze mnie sprawa. Co teraz z nią będzie? – pyta nasz czytelnik. Odpowiada ekspert.

Sądy obecnie rozpoznają sprawy, które mogą być procedowane na postępowaniu niejawnym. Jeżeli sprawa miała być rozpoznawana na rozprawie, mieli być przesłuchani świadkowie, to sąd może jedynie wyznaczyć odpowiednio odległe nowe terminy posiedzeń.

Katarzyna Ulejczyk,adwokat, Kancelaria BCLA Bisiorek, Cieśliński i Wspólnicy