Świadczenie postojowe a działalność gospodarcza – na pytania czytelników odpowiada ekspert.

1. Prowadzę działalność gospodarczą. Na początku kwietnia wystąpiłem o świadczenie postojowe, bo w marcu spadły moje przychody. Paradoksalnie w kwietniu przychody na pewno mi się zwiększą i prawdopodobnie przekroczą limit. Czy wobec tego nie otrzymam świadczenia?

Świadczenie postojowe przysługuje prowadzącemu działalność gospodarczą, jeśli jego przychody spadły o przynajmniej 15 proc. i nie przekroczyły 15 595,74 zł. Spadek przychodów musi być zanotowany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (w tym przypadku – w marcu) w stosunku do miesiąca jeszcze wcześniejszego (w tym przypadku – lutego). Skoro więc przedsiębiorca złożył wniosek w kwietniu, to ZUS będzie badał spadek dochodów w marcu w stosunku do lutego. To, że w kwietniu wzrosną przychody przedsiębiorcy, nie ma znaczenia.

2. Od początku roku prowadzę działalność gospodarczą i korzystam z ulgi na start. Czy mam prawo do świadczenia postojowego? Spełniam warunki dotyczące przychodu.

Prawo do świadczenia postojowego, a także do zwolnienia ze składek dla korzystającego z ulgi na start budzi wątpliwości interpretacyjne. W mojej opinii ustawodawca nie miał powodu, aby wykluczać takie osoby z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. W przypadku prawa do świadczenia postojowego wątpliwości budzi warunek nieposiadania innego tytułu ubezpieczeniowego. Niektórzy wnioskują z tego, że skoro ustawodawca zawarł w przepisie wyrażenie „innego”, to oznacza, że musi istnieć tytuł ubezpieczeniowy „podstawowy”, a więc – prowadzenie działalności gospodarczej. Moim zdaniem taka wykładnia jest nieprawidłowa. Zdaniem ZUS także. W swoim poradniku zawarł informację, że osoby korzystające z ulgi na start mają prawo do świadczenia postojowego.

3. Prowadzę działalność gospodarczą, a jednocześnie pobieram zasiłek macierzyński. W mojej firmie przychód spadł o połowę. Czy mam prawo do świadczenia postojowego?

Nie. Prawo do świadczenia może przysługiwać przedsiębiorcy, jeśli nie posiada innego tytułu ubezpieczeniowego. W tym przypadku tytułem ubezpieczeniowym dla przedsiębiorcy jest pobieranie zasiłku macierzyńskiego.

4. Prowadzę działalność gospodarczą, a jednocześnie przebywam na urlopie wychowawczym. W mojej firmie przychód spadł o połowę i wyniósł w marcu ok. 5000 zł. Czy mam prawo do świadczenia postojowego?

Tak. Prawo do świadczenia postojowego przysługuje przedsiębiorcy, którego przychód spadł o minimum 15 proc. i nie był wyższy niż 15 595,74 zł. Warunkiem jest, aby przedsiębiorca nie miał innego tytułu ubezpieczeniowego. Przebywanie na urlopie wychowawczym w takim przypadku nie jest tytułem ubezpieczeniowym.

5. Prowadzę działalność gospodarczą. Wystąpiłem o świadczenie postojowe. Czy jeśli je otrzymam, to oznacza, że nie będę mógł dalej prowadzić działalności?

Nie, specustawa o COVID-19 nie przewiduje, aby przedsiębiorca nie mógł prowadzić działalności po otrzymaniu świadczenia.

6. Do końca marca prowadziłem działalność gospodarczą, którą od 1 kwietnia zawiesiłem. Czy mam prawo do świadczenia postojowego?

Samo zawieszenie działalności nie przesądza o prawie lub braku prawa do świadczenia. Decydujące będzie, czy w miesiącu przed złożeniem wniosku (jeśli zostanie złożony w kwietniu, to pod uwagę będzie brany marzec) przychód nie przekroczył 15 595,74 zł.