Od jutra będzie można sprawdzać w internecie, czy sędzia był członkiem partii politycznej, a także do jakiego stowarzyszenia należy. Oświadczenia udostępnił już Sąd Apelacyjny w Szczecinie.
Trzech sędziów SA w Szczecinie było członkami PZPR, a dwóch Stronnictwa Demokratycznego – wynika z upublicznionych w internecie oświadczeń złożonych przez orzeczników z apelacji szczecińskiej. Ponadto sędziowie informują m.in. o przynależności do spółdzielni mieszkaniowych czy kół łowieckich. Najwięcej deklaracji dotyczy jednak członkowstwa w największym stowarzyszeniu sędziowskim – SSP „Iustitia”.

Kiedyś w PZPR