Od jesieni komunikacja między przedsiębiorcami a sądami i urzędami będzie się odbywać w formie cyfrowej. A co z wykluczonymi cyfrowo? Im e-maile wydrukuje poczta i dostarczy w kopercie.
Od października administracja i sądy zaczną stosować system e-doręczeń. Projektem ustawy autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji ma się zająć na najbliższym posiedzeniu Sejm. Zakłada on, że wszelka korespondencja między podmiotami publicznymi, a także wymiana pism między urzędami a sądami oraz komornikami sądowymi a uczestnikami postępowań czy ich pełnomocnikami ma się – co do zasady – odbywać w formie cyfrowej.

Kto i kiedy musi