W Naczelnym Sądzie Administracyjnym ograniczono pracę biura podawczego do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych, z kolei kasy sądu przyjmują wpłaty jedynie na rachunek bankowy. Podobne zasady są w większości wojewódzkich sądów administracyjnych.

Decyzje prezesów poszczególnych sądów administracyjnych w tych sprawach mają związek z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego z powodu koronawirusa. Już w zeszłym tygodniu - w piątek - zdecydowano, że w związku z istotnym zagrożeniem koronawirusem wszystkie rozprawy w NSA od poniedziałku 16 marca zostają odwołane. Znacznie ograniczona została też obsada pracowników NSA. Do pracy zdalnej zostali skierowani m.in. asystenci i starsi asystenci sędziów.

Wstrzymane zostało także przyjmowanie interesantów przez prezesa i wiceprezesów NSA, przewodniczących wydziałów, naczelników i kierowników jednostek organizacyjnych. Interesantów nie przyjmuje także wydział informacji sądowej NSA i czytelnia akt. Dostęp do tych akt możliwy jest jedynie w formie elektronicznej.

Już w tym tygodniu prezes NSA Marek Zirk-Sadowski wydał kolejne zarządzenie ograniczające pracę kolejnych komórek organizacyjnych tego sądu - biura podawczego i kas. Biuro podawcze przyjmuje korespondencję jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych, z kolei kasy przyjmują wpłaty jedynie na rachunek bankowy sądu. Zarządzenie prezesa NSA ma obowiązywać do odwołania.

Podobne zarządzenia wydali prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych - na przykład WSA w Krakowie, WSA w Białymstoku i WSA w Opolu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych WSA.

Od poniedziałku w związku z zagrożeniem koronawirusem zostały także odwołane marcowe rozprawy i posiedzenia w Sądzie Najwyższym, ograniczono też wstęp osób postronnych do budynku SN, zaś większość pracowników w najbliższych dniach ma pracować w sposób zdalny. Ograniczono również funkcjonowanie Punktu Obsługi Interesantów tego sądu przez zaprzestanie bezpośredniej obsługi na rzecz obsługi zdalnej oraz zmniejszono obsady w sekretariatach i biurach do niezbędnego minimum.

Większość rozpraw i posiedzeń do końca marca została także zdjęta z wokand we wszystkich sądach powszechnych w całym kraju. Wiele z tych sądów zaleca na swych stronach internetowych, aby w marcu z poszczególnymi sekretariatami wydziałów kontaktować się telefonicznie. W sądach ograniczona jest także możliwość korzystania z biur obsługi interesantów, czytelni akt, biur podawczych i kas sądowych.