Od piątku do końca marca w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa odwołane zostały wszystkie terminy rozpraw i posiedzeń jawnych w Sądzie Okręgowym i w sądach rejonowych w Krakowie – podało biuro prasowe sądu.

Wyjątkiem będą sprawy pilne m.in. posiedzenia dotyczące wniosków o tymczasowy areszt, rozprawy dotyczące roszczeń pracowniczych, dotyczące osób z zaburzeniami psychicznymi, które mogą stwarzać zagrożenie oraz przypadków przemocy w rodzinie.

Zgodnie z zarządzeniem prezesa i dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie w wyjątkowych przypadkach prezes sądu może zdecydować o rozpoznaniu innych spraw pilnych.

Reklama

Pracownicy sądów są zobowiązani do telefonicznego informowania prezesa lub dyrektora sądu o zamiarze powrotu do pracy po nieobecności, jeśli wcześniej byli w miejscach zagrożenia koronawirusem określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Każdy z pracowników sądów jest zobowiązany do informowania swoich przełożonych w przypadku podejrzenia zarażenia.

Rozpatrywanie skarg i wniosków petentów będzie ograniczone do pisemnej lub elektronicznej wymiany korespondencji.

Zakazany jest wstęp do obiektów sądowych osób niebędących pracownikami, z wyjątkiem osób wykonujących czynności na polecenie sądu lub na podstawie umów zawartych z sądem. Strony i uczestnicy procesów mają ograniczyć do przypadków niezbędnych korzystanie z sekretariatów sądowych.