Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w piątek postanowienia prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które wstrzymywały ujawnienie list z nazwiskami osób, które poparły kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Z jednej strony oznacza to, że powinny zostać one udostępnione. Z drugiej jednak, prezes UODO wciąż może zaskarżyć wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przypomnijmy – w czerwcu ub. r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok nakazujący udostępnienie list wraz z nazwiskami sędziów, którzy się pod nimi podpisali. Wnioskujący o dostęp do nich chcieli się przekonać czy zebrano wystarczając liczbę podpisów oraz którzy konkretnie sędziowie poparli kandydatów. Ostatecznie jednak listy nie zostały ujawnione. Pod koniec lipca 2019 r. prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak wydał bowiem dwa postanowienia nakazujące wstrzymanie ujawnienia nazwisk osób na nich widniejących. Jego zdaniem naruszałoby to przepisy RODO, gdyż złożenie podpisów pod listami poparcia nie miało związku z pełnieniem przez sędziów funkcji publicznych. Jan Nowak wydał dwa postanowienia nakazujące Kancelarii Sejmu wstrzymanie się z udostępnieniem danych osobowych.