Grzywnę nałożył sędzia Paweł Juszczyszyn za to, że Kaczmarska odmówiła mu zapoznania się z listami poparcia do KRS.

Juszczyszn podał, że powoływanie się przez Kaczmarską na decyzję UODO przy odmówienie udostępnienia list poparcia do KRS jest błędne. Wskazał, że decyzja UODO nie ma zastosowania w przypadku postępowania sądowego. Powołał się przy tym na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego i pismo samego prezesa UODO.

"Listy poparcia do KRS są informacją publiczną" - powiedział sędzia Juszczyszyn.