Prace nad rozwiązaniami, które pomogą zdyscyplinować niepokornych sędziów, trwają. Marszałek Senatu zapowiada, że izba wyższa przyjrzy się nowym przepisom bardzo uważnie.
DGP w zeszłą sobotę jako pierwszy napisał o pracach nad nowymi przepisami, które miałyby przeciwdziałać wykonywaniu przez sędziów na własną rękę listopadowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
– Analizujemy stan prawny w krajach Europy Zachodniej, w szczególności w Niemczech i we Francji, w zakresie funkcjonowania sędziów w życiu publicznym i ich odpowiedzialności za rażące naruszanie prawa – potwierdza Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.