Pojawia się szansa na naprawę tego co źle działa w e-zamówieniach. Urząd Zamówień Publicznych przygotował ankiety, w których przedsiębiorcy i zamawiający mogą wskazać, na jakie problemy napotykają.
W październiku minął rok od elektronizacji zamówień publicznych powyżej progów unijnych. Wszystkie większe przetargi muszą być prowadzone w internecie. Mimo upływu czasu zarówno wykonawcy, jak i zamawiający wciąż napotykają problemy. Ci pierwsi choćby z przesyłaniem swych ofert, ci drudzy z ich otwieraniem. Poprawie tej sytuacji ma służyć przygotowane przez UZP badanie.
– Zapraszamy do udziału w ankiecie zamawiających oraz wykonawców, którzy korzystają z elektronicznych narzędzi dostępnych na rynku. Państwa opinia jest dla nas niezwykle ważna. Zależy nam na dużej frekwencji, tak aby wnioski, jakie uda się wyciągnąć po przeprowadzeniu badania, były jak najbardziej reprezentatywne. Dzięki temu będziemy mieli większą świadomość istniejących problemów, ale także tego, jakich rozwiązań oczekuje rynek i jaka ma być przyszłość elektronicznych narzędzi wspierających proces elektronizacji zamówień publicznych – namawia Hubert Nowak, prezes UZP.
Ankietę można wypełnić na stronie internetowej www.uzp.gov.pl. Osobna jest przeznaczona dla przedsiębiorców, a osobna dla organizatorów przetargów. UZP ciekawi m.in., z jakich narzędzi korzystają jedni i drudzy. Jak wynikało z ogłoszeń, ok. połowa przetargów jest prowadzona z użyciem miniPortalu, czyli darmowego narzędzia dostarczonego przez UZP i Ministerstwo Cyfryzacji. Nie wiadomo natomiast, jaka część zamawiających posiada własne systemy do zakupów, a jaka korzysta z usług ogólnie dostępnych portali komercyjnych.
Działalność miniPortalu opiera się na systemie ePUAP. Jeśli ten ostatni ma problemy, to odbija się to również na możliwości przesyłania ofert. Stąd pytania o to, czy firmy spóźniły się kiedyś z przesłaniem oferty, a jeśli tak, to ile razy.
Są też pytania o konkretne problemy, z jakimi borykają się firmy i administracja, a także o oczekiwania wobec narzędzi elektronicznych. UZP sprawdza m.in., jak oceniany jest sposób podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym, sposób szyfrowania czy załączania plików.
Odpowiedzi są istotne nie tylko w kontekście poprawy już istniejących narzędzi, ale również budowy nowego systemu e-Zamówienia (w ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto przetarg na niego).
– Elektronizacja zamówień publicznych to jedno z największych wyzwań stojących obecnie przed UZP i wszystkimi interesariuszami rynku. Wraz z nowym prawem zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie obowiązek elektronicznego prowadzenia wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia bez względu na ich wartość. Obecnie realizujemy projekt „e-Zamówienia”, którego celem jest stworzenie nowej platformy elektronicznej. Będzie ona miała za zadanie ułatwić i skrócić przebieg czynności podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także zapewnić kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce – mówi prezes Hubert Nowak.