Wobec pięciu sędziów, którzy odmówili rzecznikowi dyscyplinarnemu stawiennictwa na przesłuchanie, wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne. Wśród nich są Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, oraz Bartłomiej Starosta, przewodniczący Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów.
Zdaniem Piotra Schaba, rzecznika dyscyplinarnego, sędziowie ci swoim postępowaniem mogli uchybić godności urzędu. W przypadku Krystiana Markiewicza chodzi także o to, że wezwał on inne osoby, aby ignorowały wezwania rzecznika i nie składały przed nim zeznań. W ocenie Schaba było to wezwanie do „nierespektowania porządku prawnego”. Jak napisano w komunikacie, sędzia Markiewicz naruszył obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem, „w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa, sumiennego wykonywania obowiązków sędziego, a także obowiązek strzeżenia w służbie i poza służbą powagi stanowiska sędziego (…)”.
O tym, że niektórzy sędziowie podjęli decyzję, że nie będą reagować na wezwania rzecznika i jego zastępców, pisaliśmy w DGP w połowie września br. Zainteresowani tłumaczyli wówczas, że chcą w ten sposób zwrócić uwagę opinii publicznej na nieprawidłowości, jakich ich zdaniem dopuszczają się te organy. Zarzucali im m.in. upolitycznienie oraz nieprawidłowe korzystanie z przepisów prawa.