Dzięki wpisaniu e-maila do bazy adresów elektronicznych każdy obywatel i przedsiębiorca będzie mógł prowadzić korespondencję z urzędami w formie cyfrowej. To oznacza możliwość załatwienia sprawy urzędowej bez wychodzenia z domu czy biura. Wczoraj rząd zatwierdził przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych. Dzięki nowym rozwiązaniom skróci się czas potrzebny na korespondencję, co powinno się przełożyć na szybsze załatwienie sprawy. Jednocześnie strony postępowania administracyjnego będą miały skuteczne prawnie dowody wysłania i otrzymania pism.
Dzięki podaniu e-maila jako adresu do doręczeń nie trzeba będzie też za każdym razem informować urzędów o zmianie miejsca pobytu. Realizacją e-doręczeń przez pierwszych pięć lat (do 2025 r.) będzie Poczta Polska jako operator wyznaczony.
Projekt ustawy przewiduje, że wszelkie pisma wychodzące z urzędów będą miały formę elektroniczną. A co z osobami wykluczonymi cyfrowo lub takimi, które nie chcą korespondować z urzędnikami w ten sposób? Poczta będzie też realizować doręczenia w formie hybrydowej. W takim przypadku wysłany przez organ administracji publicznej list w formie elektronicznej będzie na poczcie drukowany i dostarczony adresatowi w formie papierowej.
Według planów nowe przepisy mają obowiązywać od października 2020 r.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów