Dzięki podaniu e-maila jako adresu do doręczeń nie trzeba będzie też za każdym razem informować urzędów o zmianie miejsca pobytu. Realizacją e-doręczeń przez pierwszych pięć lat (do 2025 r.) będzie Poczta Polska jako operator wyznaczony.

Projekt ustawy przewiduje, że wszelkie pisma wychodzące z urzędów będą miały formę elektroniczną. A co z osobami wykluczonymi cyfrowo lub takimi, które nie chcą korespondować z urzędnikami w ten sposób? Poczta będzie też realizować doręczenia w formie hybrydowej. W takim przypadku wysłany przez organ administracji publicznej list w formie elektronicznej będzie na poczcie drukowany i dostarczony adresatowi w formie papierowej.

Według planów nowe przepisy mają obowiązywać od października 2020 r.

Etap legislacyjny

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów