Naruszenie równowagi stron, niewysłuchanie obwinionego, uniemożliwienie mu zaznajomienia się z aktami postępowania – to grzechy wytknięte zastępcom rzecznika dyscyplinarnego.
Już przynajmniej w dwóch przypadkach sądy zwróciły zastępcom rzecznika dyscyplinarnego sprawy dyscyplinarne sędziów w celu uzupełnienia postępowania wyjaśniającego. Zaakcentowały przy tym istotne braki tego postępowania.
– To kompromitacja – stwierdza krótko i dosadnie Bartłomiej Starosta, przewodniczący Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów. I dodaje, że jego zdaniem w przyszłości tego typu historii będzie więcej.