Brak jakiegokolwiek zaufania do KRS i TK, wizja grożących za niemal wszystko dyscyplinarek oraz obawy o podsłuchiwanie rozmów i sprawdzanie korespondencji. Taki obraz reformy wymiaru sprawiedliwości kreślą orzekającyHelsińska Fundacja Praw Człowieka od lutego do lipca 2019 r. przeprowadziła 40 wywiadów z sędziami z 26 sądów w 15 miastach w Polsce. W badaniu wzięli udział przede wszystkim liniowi sędziowie z sądów wszystkich instancji (od rejonowych po apelacyjne). Co istotne, w przytłaczającej większości byli to sędziowie niekojarzeni z wystąpień medialnych, o których nie można powiedzieć, by byli skonfliktowani z obecną władzą.