12 sierpnia wystartowała kampania „Adwokat w każdym przypadku” organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką. Ma ona zwiększyć świadomość prawną społeczeństwa i promować korzystanie z porad adwokatów przed podjęciem czynności prawnych.
Kampania potrwa do końca 2019 r., jest realizacją uchwały krajowego zjazdu adwokatury i była przygotowywana przez ostatnie sześć miesięcy. Poprzedziły ją badania przeprowadzone przez Kantar Public na zlecenie NRA. Wynika z nich, że aż 87 proc. Polaków nie widzi potrzeby korzystania z pomocy prawnej, a duża ich część nie wie, kiedy można się zwrócić po takie wsparcie.
– Dla większości Polaków adwokat jest ostatnią deską ratunku, a z jego usług korzystamy w ostatniej chwili, czyli na przykład wtedy, gdy otrzymujemy pozew sądowy – mówi adwokat Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej oraz koordynator kampanii. Jej twórcy stworzyli portal AdwokatwKazdymPrzypadku.pl. Pierwsze wpisy pochodzą z 28 lipca i dotyczą takich życiowych kwestii, jak np. sprawy rodzinne, pożyczki i kredyty, umowy z pracodawcą. W ramach kampanii pojawi się też seria spotów wideo z udziałem słynnego językoznawcy, prof. Jerzego Bralczyka. Nawiązując do tytułu kampanii, słowo „adwokat” zostanie w nich odmienione przez przypadki gramatyczne, aby kompleksowo przedstawić charakter pracy tej grupy. Spoty będą prezentowane cyklicznie głównie w mediach społecznościowych, przede wszystkim na stronie facebookowej NRA. Do współpracy zaangażowani zostaną także blogerzy i youtuberzy lifestyle’owi.
Nie zabraknie także tradycyjnych sposobów promocji. Okręgowe rady adwokackie na swoim terenie mają umieszczać ulotki i plakaty informujące o akcji w sądach i urzędach. Jak mówi Anisa Gnacikowska, zdarzały się jednak odmowy zgody na umieszczenie tych materiałów, szczególnie w prokuraturach i na komendach policji. Ulotki i reklamy będą też publikowane w lokalnych gazetach oraz kolportowane na wydarzeniach organizowanych dla miejscowej ludności, w który będą brać udział przedstawiciele odpowiednich ORA.
– Kampanię chcemy skierować do szerokiego grona odbiorców – zarówno młodych osób rozpoczynających dorosłe życie, jak i do osób starszych, które już niejednokrotnie stykały się z kwestiami prawnymi – tłumaczy Anisa Gnacikowka.