Implementacja unijnej dyrektywy z 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, które obejmie wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania, nie została zakończona.
Tak wynika z opracowania przygotowanego przez Naczelną Radę Adwokacką. Termin na implementację minął 5 maja 2019 r. Zgodnie z prawem unijnym i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE w takiej sytuacji powinno się stosować przepisy dyrektywy bezpośrednio.
W praktyce jednak może być to utrudnione bez odpowiednich regulacji w kodeksie postępowania karnego. Problem dotyczy prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych oraz przesłuchania przed rozpatrzeniem wniosku o przyznanie pomocy prawnej z urzędu. Według dyrektywy jest to niedopuszczalne – brak jednak odpowiedniego zakazu w kodeksie. Zmiany – jak czytamy w opracowaniu NRA – wymaga również treść pouczenia zatrzymanego.
Reklama