„Żadne działania skierowane przeciwko wolności seksualnej i obyczajności dzieci, mimo upływu lat, nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu” – tak brzmi preambuła ustawy powołującej do życia komisję do zbadania przypadków pedofilii. Projekt wczoraj przyjęła Rada Ministrów.
Komisja ma liczyć siedmiu członków, z czego czterech wybierze parlament. Trzech ma zostać wyłonionych przez Sejm większością kwalifikowaną 3/5 głosów. Takie same poparcie musi uzyskać jeden kandydat wybierany przez Senat. Po jednej osobie wskażą premier, prezydent i rzecznik praw dziecka.
Prawo do powołania członka komisji nie będzie miał natomiast rzecznik praw obywatelskich. Jego przedstawiciel będzie mógł brać udział w posiedzeniach komisji – z głosem doradczym – na zaproszenie przewodniczącego. Tego z kolei spośród członków komisji będzie wybierał Sejm zwykłą wielkością głosów.
W projekcie zapisano, że komisja będzie niezależna od organów władzy publicznej. Kandydatów na członków komisji będą mogły zgłaszać samorządy zawodowe – Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Izba Lekarska i Krajowa Izba Psychologów, a także organizacje pozarządowe. Jeśli chodzi o NGO-sy, to prawo do zgłaszania kandydatów będą miały te fundacje i stowarzyszenia, których zadania statutowe przez co najmniej 2 lata obejmowały działania związane z prawami dzieci (w szczególności związane z ochroną i przeciwdziałaniem przemocy, w tym seksualnej).
Powołanie komisji ds. pedofilii zapowiedział premier Mateusz Morawiecki pod koniec maja. Była to reakcja na opublikowanie filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”, ujawniającego niektóre przypadki pedofilii w polskim Kościele. W odpowiedzi na film, który do tej pory ma ponad 22,5 mln odsłon, w błyskawicznym tempie uchwalono też dużą nowelizację kodeksu karnego, zaostrzającą kary za liczne przestępstwa, w tym pedofilii. Jednak na skutek błędów proceduralnych kontrowersyjne przepisy na razie nie weszły w życie, bo prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
Zasięg działania komisji ds. zbadania przypadków przestępstw seksualnych popełnianych na szkodę małoletniego poniżej 15. roku życia będzie szerszy i będzie obejmował wszystkie takie czyny, a nie tylko te, w których sprawcami byli duchowni. Komisja będzie miała uprawnienia do składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii czy też o niezawiadomieniu właściwego organu o podejrzeniu co do tego przestępstwa.
Komisja będzie też mogła m.in. decydować o wpisie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Kadencja gremium będzie trwać siedem lat.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd