Sekretarze Naczelnej Rady Adwokackiej wystosowali do Sejmu petycję o poparcie zgłoszonej przez Senat poprawki, która dotyczy usunięcia z procedowanej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przepisu o tzw. opłacie dodatkowej. Apelują też do członków samorządu o jej poparcie.
Izba wyższa przyjęła wspomnianą poprawkę 26 czerwca 2019 r. Wykreśla ona przepis przewidujący dodatkową opłatę dla strony, która błędnie uiści opłatę sądową od środka zaskarżenia. Wkrótce poprawki Senatu rozpozna sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, która przedstawi izbie niższej rekomendacje ws. ich przyjęcia lub odrzucenia. Dlatego też NRA skierowała na ręce przewodniczącego tej komisji posła Arkadiusza Mularczyka petycję o to, by zarekomendowała ona utrzymanie owej poprawki.
Zdaniem autorów petycji wymaga tego dobrze pojęty interes publiczny oraz klientów. Nie widzą oni powodu, by tego typu rozwiązania prawne funkcjonowały w procesie cywilnym. Ich zdaniem nie służą one bowiem ani obywatelom, ani usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości. Sygnatariusze petycji wskazują też, że nadmierny rygoryzm i fiskalizm może doprowadzić do tego, że nawet 1 zł różnicy w należnej opłacie może powodować konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty od środka zaskarżenia. Ta zaś może sięgać nawet do 200 tys. zł.
Podkreślają również, że opłaty sądowe uiszczają klienci a nie ich pełnomocnicy, zatem skutki błędu w uiszczeniu opłaty dotknęłyby zwykłego obywatela. W chwili pisania tego tekstu, na przeznaczonej do tego stronie internetowej petycję podpisało ponad 3400 osób.
Etap legislacyjny
Ustawa po Senacie