Tylko sędziowie powołani na wniosek obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, a więc tej wybranej przez polityków większości rządzącej, mają prawo orzekać. Taki wniosek płynie z szeregu pytań, jakie skierował do Trybunału Konstytucyjnego zaliczany do grona tzw. nowych sędziów Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz. Jakie to może wywołać skutki? Wszystko zapewne zależy od tego, czy jest to indywidualna szarża pana Zaradkiewicza.
O sprawie jako pierwszy napisał rmf24.pl. Z informacji przez niego podanych wynika, że pytania odnoszą się do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2017 r., kiedy to stwierdzono m.in., że ustawa zasadnicza nie dopuszcza, aby kadencja członków KRS miała charakter indywidualny. Innymi słowy: wszystkie dotychczasowe KRS były wybierane w oparciu o przepisy niezgodne z konstytucją. Oczywiście w składzie, który wydał to orzeczenie, zasiadali tylko i wyłącznie sędziowie TK wybrani przez obecną większość w Sejmie. Wyrok został więc odebrany przez sporą część opinii publicznej jako „podkładka” pod przygotowane przez PiS przepisy zmieniające zasady wyboru sędziów do KRS (obecnie wskazuje ich Sejm, nie środowisko). Teraz po to kontrowersyjne orzeczenie TK sięgnął prof. Zaradkiewicz. Uprawiając (nie pierwszy raz) zdumiewającą ekwilibrystykę prawną pyta trybunał, czy w związku z tym orzeczeniem nie należałoby unieważnić wszystkich wyborów kandydatów na sędziów dokonanych przez wszystkie rady niewybrane przez polityków. A tym samym podważyć wszystkie wyroki wydane przez osoby, które nie przeszły procedury konkursowej przed obecną radą. Gdyby TK przychylił się do toku rozumowania pana Zaradkiewicza mielibyśmy do czynienia z prawniczym armagedonem. Pytanie jednak, na ile taki scenariusz jest możliwy.
Wszystko zapewne zależy od tego, z jakim odbiorem w obozie rządzącym spotka się obecna prawnicza szarża prof. Zaradkiewicza. Można bowiem przypuszczać, że w zależności od tego odbioru wniosek albo szybko wskoczy na wokandę TK, albo trafi do zamrażalki trybunalskiej.