Po kilkunastu miesiącach zapowiedzi i twierdzeniach polityków, że „już za moment będzie projekt ustawy”, wiele wskazuje na to, że naprawdę jest szansa na uchwalenie ustawy o kuratorskiej służbie sądowej.
Stosowna wzmianka o przygotowywaniu projektu pojawiła się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych.
Zasadniczym celem nowych przepisów ma być zwiększenie roli kuratorów zawodowych i zatrzymanie dobrych fachowców w zawodzie (dziś odchodzą z uwagi na kiepskie warunki płacowe oraz niebezpieczną pracę). Projektodawca (Ministerstwo Sprawiedliwości) chce przede wszystkim wyraźnie określić charakter zadań wykonywanych przez kuratorów, gdyż do tej pory budziło to praktyczne wątpliwości. Wprowadzony zostanie nowy, czwarty stopień służbowy dla kuratorów zawodowych – starszy kurator specjalista. Taki fachowiec ma zarabiać więcej.
Kuratorów odciążyć będą miały sekretariaty w sądach rejonowych, które zajmą się obsługą biurową służby kuratorskiej.
Sęk w tym, że środowisko kuratorskie twierdzi, iż najważniejsze bynajmniej nie jest uchwalenie ustawy (choć się temu nie sprzeciwia). Podstawowe kłopoty są dwa. I samo przyjęcie nowych przepisów jest wobec nich wtórne. Po pierwsze, kuratorzy zdecydowanie zbyt mało zarabiają. Fachowiec z 15-letnim stażem otrzymuje realnie – po odliczeniu dodatku terenowego, który przeznacza na wykonywanie czynności – niespełna 3 tys. zł miesięcznie. W mniejszych miejscowościach to przyzwoita kwota, ale w sporych miastach – jak na stres związany z wykonywanymi zajęciami – niewiele. Dlatego jest duża rotacja.
Po drugie, praca jest coraz bardziej niebezpieczna. Najwyższa Izba Kontroli w swym niedawnym raporcie wskazała, że brakuje systemowego rozwiązania co do dbania o bezpieczeństwo kuratorów. Wprowadzane są jedynie rozwiązania na szczeblu lokalnym. Od prezesów danych sądów zatem zależy, czy kurator może liczyć na wsparcie w razie zagrożenia (np. wynajęta agencja ochrony reagująca po użyciu przycisku bezpieczeństwa), czy jest zdany sam na siebie. Najwięcej więc zależy od tego, czy wraz z nową ustawą znajdą się pieniądze na dofinansowanie służby kuratorskiej.