1 czerwca w Poznaniu zbiorą się przedstawiciele sędziów, adwokatów i radców prawnych, aby wspólnie, podczas II Kongresu Prawników Polskich, wymienić się poglądami na temat stanu prawa w naszym państwie.
Nie zabraknie tematów odnoszących się do zmian, jakich w obszarze wymiaru sprawiedliwości od niemal czterech lat dokonują rządzący. Uczestnicy spróbują też przeprowadzić bilans zysków i strat trwającego sto lat politycznego nadzoru nad sądami oraz walki toczonej o niezależne sądownictwo. Chcą ten problem przedstawić z perspektywy obywatela i sędziego.
Kongres ma być także miejscem, gdzie przedstawione zostaną plany na przyszłość. Dyskusja w tym duchu ma dotyczyć m.in. modelu postępowania dyscyplinarnego. Prawnicy chcą zastanowić się, w jaki sposób powinno być ono skonstruowane, aby pozwalało usuwać złych sędziów, a jednocześnie chronić tych odważnych. Paneliści postarają się odpowiedzieć na pytania, jakie tak naprawdę są nam potrzebne sądy, a jaka prokuratura, i jak zorganizować wymiar sprawiedliwości XXI w., aby stanowił prawdziwą tarczę dla obywateli.
Reklama
Podczas wydarzenia ma zostać przedstawione sprawozdanie z prac społecznej komisji kodyfikacyjnej. Jak słyszymy nieoficjalnie, światło dzienne ujrzeć ma kilka wypracowanych w tej formule projektów oraz założeń do projektów zmian w prawie. Będą one dotyczyć m.in. wprowadzenia obligatoryjnej mediacji w sprawach gospodarczych oraz zmian w kodeksie karnym w zakresie mowy nienawiści. Zaprezentowany ma zostać również nowy pomysł na sądownictwo administracyjne.
Organizatorami wydarzenia są Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.